VägtransportRO RO International AB har också genom åren haft nära sammarbete med åkeri branschen där vi tillsammans utvecklat olika surrningsband. Vi följer också med stort intresse nu den nya lastsäkringsstandarden som det fanns en liten artikel om i tidningen, Svensk Åkeritidning: ”Den 12 april röstade standardiseringsorganisationerna i Europa med klar majoritet ja till lastsäkrings standarden EN 12195-1. Åsikterna om vilka riktlinjer som ska ligga till grund för dimensionering av lastsäkrings- arrangemang har under lång tid gått isär inom EU, och att det nu kom ett beslut var mycket efterlängtat.

Mårten Johansson teknisk chef för Sveriges Åkeriföretag säger bland annat i en kommentar till Svensk Åkeritidning : ”Det är en stor framgång att standarden nu är beslutad. Sverige har i arbetet representerats av SIS.” Den nya standaren följer den linje som Sverige och Sveriges Åkeriföretag länge drivit. Spännband Surrningar  Band Engångsband