Kätting, Spännband

Det är viktigt att våra kunder känner sig trygga med våra kätting produkter och efter ha gjort olika kontroller, har vi valt ett nordiskt stål till våra kättingar. En kätting blir ju aldrig starkare än den svagaste länken så en jämn hög kvalitet är absolut en nödvändighet för att uppnå en hög säkerhet.

Chain