Marint

Våra olika bilsurrningar är speciellt anpassade för att snabbt och enkelt lastsäkra bilarna i fartygsdäcket. Banden och låsningarna som används i surrningarna har noggrant testats för att klara hård sjögång, utan att bandet glider i låsanordningen eller att det går av.

Det är viktigt att våra kunder känner sig trygga med våra kätting produkter och efter ha gjort olika kontroller, har vi valt ett nordiskt stål till våra kättingar. En kätting blir ju aldrig starkare än den svagaste länken så en jämn hög kvalitet är absolut en nödvändighet för att uppnå en hög säkerhet.
Surrningskätting Engångsband Engångssurrningar


Kätting Kantskydd Surrningar Spännband Lastsäkring Band