Kvalitetstester

Gods ser inte alltid lika ut till form, storlek och vikt därför är vi med våra kunder när deplanerar sin gods och lasthantering. Ibland har det hänt att vi då får bygga nya eller lägga till däcks-fästen ombord på Ro Ro fartyg.

På vissa fartyg kan man lasta upp till 8000 bilar, naturligtvis stora värden som ska skyddas, då ställs höga säkerhets krav på våra produkter.

Lastningstiden är också pressad därför måste surrningen vara enkel men ändå hålla högsta kvalitet.Det har funnits olika lösningar på fastsättning av bilsurrningar till olika bilmodeller genom åren.
På senare år har en transportkrok som skruvas in i bilens chassi använts.

Fördelarna med den gängade kroken är att den återanvänds sedan den sänds tillbaka till Ro Ro från de olika destinations hamnarna. Efter att gängorna kvalitets testats sänds den tillbaka till kunden och återanvänds.
Bilsurrningar, Transportkrok, Dragbänk, Draghållfasthet
I vår dragbänk utsätts materialet för maximal påfrästning både när det gäller draghållfasthet och utmattning (pulstest). Därför kan vi med stor säkerhet ge våra kunder de material som de är i behov av.